teisipäev, 18. august 2020

LOODUSRAVILAAGRI JÄRGSED AIATÖÖD JA JUTUD PANGODIS

 Armas lugeja!


Nädalajagu peale sellesuvist loodusravilaagrit, 30. juulil kogunes MA GISK õppurkond taas meie laagripaigas Pangodis. Selle kokkusaamise eesmärk oli armsal Ingliterapeut Maryal tahvlile kirjutatud selliselt: „Kuidas jõuda Looja sõnumiga siit edasi?“ Seekordne laager tähistas globaalprojekti „ILMAPUUINEST1“ testimise täielikku lõppu, mille järel ongi nüüd vajalik vaadata ja sõnumiga jõuda väljapoole, et keegi meid kuulda võtaks ja tuldaks omalt poolt õlga alla panema. Et meil kõigil oli sel päeval ka oma andepõhiste ülesannetega tegelemise vajadus, siis sündisid nende tegevuste juures spontaanselt ka videoesinemised.  Kooli tutvustamise eesmärgil iseendi kogemuste videosse kõnelemine oligi nagunii muuhulgas plaanis, nüüd asjade selliselt pöördudes saime omakorda meeldiva kogemuse, kuidas enda meelisalaga tegelemise juures selline kõnelemine hästi ja loomulikult õnnestub. 

Mina olin toonud mulda juurde meie rohekatusele ja tegelesin selle laotamise ning eelneva ettevalmistusega. Ülesfilmitud materjalist kokkupandud ja nüüdseks lõpliku lihvi saanud video 1. osas tutvustan lähemalt katusel juba tehtut ja tehtavat, aga armsa filmija ja küsitleja, hea õpingukaaslase Dianka alias Kadri Uiboupina küsimustele vastates kõnelen ka juhtumistest kui imedest, mida oleme just selles õues, selles müsteeriumkoolis õppimise protsessis loodusravilaagrite aegu kogenud. Olen enda vestlust rikastanud ka pildimaterjaliga. Ole lahke vaatama:Katusel kõnelemise ajal sadama hakanud vihm rikkus ära selle kaadri filmimise, kus toimetasin sealsamas lähedal kasvanud murelipuu all, sellelegi selgitustega koos mulda lisades. Seda ei olnud võimalik õues enam filmida. Maguskirsipuu „Madissoni roosa“ olime kinkinud õppegrupi poolt armsale Ingliterapeut Maryale loodusravilaagri viimasel päeval tänutäheks laagris ja üldse kooliprojekti ning meie isiksuslikul arendamisel tehtu eest. Puu istutasime koos tol päeval peale laagri ametlikku lõpetamist veel laagripaigale jäänutega ka maha. Laulsime puukese ümber U. Sisaski laulu, meie esinemiskavasse kindlalt jäädvustunud „Oodi armastusele“ ning tegime ühispildi.  Nüüd, juulikuu eelviimasel päeval, sai murelipuugi juurde Kiidjärve mulda ja väetist. Puu sümboliseerib ka Elupuud, meie projektis kindlasti alati ka hariduspuud, nii et selle jõudsalt kasvamine ja viljakandmine on sümboolselt tähenduslikud, lisaks sellele, et väärtustame taimi ning viljade kasvatamist puhtas keskkonnas inimese toidulauale. 

Selle puukese kinkimise ja istutamise lugu näed siit. 
Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, AL õppur, Ingliterapeut Marya assistent Hypatia alias Rita Hübner