kolmapäev, 13. oktoober 2021

MA GISK tähistas 10.10.2021 vaimse tervise päeva õuesõppe treeninguga Tartus Raekoja platsil


Armas külaline!


10. oktoobril tähistati ülemaailmset vaimse tervise päeva. MA GISK sai selleks päevaks ülesande astuda oma inkubaatorseisust avalikkuseni, rahva sekka, korraldama spontaanset õuesõpet ja reklaamima hingeravikooli haridust otse Tartu tähtsaimal väljakul, kus asub ka meie ainus peakontor. Ettevõtmise olime eelnevalt ka Tartu Linnavalitsusega kooskõlastanud ja saime sealt selleks rohelise tule. Seekord osalesid väliüritusel 1. ja 2. hingekobar, staatuselt edasijõudnud, tuutorid ja mentorid, auastmelt mariamsid, kes said koolijuhilt ja treenerilt, Ingliterapeut Maryalt suunamise kasutada linnarahva seas täiskasvanute ja perede kaasamiseks meil varem kätte õpitud tegevusi loovliikumise ja looduse elementidega, mis näivad esmapilgul ehk isegi liig lihtsatena, aga töö ja loomise käigus saavad tegijad alati kogemuse, millega end üllatada ja näha oma kätega loomises suurt rahu ning tunnetada looduse imettegevat väge. Meile kui teadvushariduse õppureile rõhutatakse järjest enam sõnumiviijale vajaliku tööriistakasti täienemise olulisust ja selle intuitiivselt kasutamise vajadust inimestega tegelemisel, neis rahu ja tasakaalu loomisel ning mõtete madalast kõrgemale suunamisel, mis kõik teenib suurt ja üllast eesmärki- hingede hoidmist ja inimisiksuse arendamist. Eriti vajalik on see praegu, järjest ärevamas ja mõtteerksuselt halvenevas ühisteadvuse olukorras, kõigile tuntavalt ja rahutukstegevalt ebastabiilses maailmas.

Inimesi planeedi suuremaks sagedusemuutuseks ette valmistava teadvuse tõstmise globaalprojekti ILMAPUUINEST1, mille hõlma all MA GISK on loodud, strateegiadokumendis „ÜLESTÕUSUPROTSESSI EDUSTRATEEGIA, TAKTIKA JA TULEVIKUVISIOON. 26.10,2010“ https://app.box.com/s/a2ctb08w8hvklkgc12mg232n6rjwrvfe lk. 8 on esitletud skeem nr. 2: „Maa elanikkonna uuele tasemele aitamise strateegia“. Seni on maalaste kaasamisstrateegiat rakendatud pigem üle 10 aasta kestnud projekti arendamises, eelkõige koolisiseses testimise faasis, nüüdsest aga järjest enam reaalse ettevõtmisena ja kooli kaitsva tiiva varjust avalikkuse ette astumisena. Kuigi areng toimub pidevalt ja mitut eesmärki silmas pidades, siis väljendas just see hiljutine kodulinnas kooliruumidest väljapoole suunatud õuetöötubade ettevõtmine strateegia üht olulist komponenti- koostöövormide arendamist intuitsiooni rakendamise kaudu, silmas pidades vahetut inimestega suhtlemist. See üritus oli meile, MA GISK õppuritele ühtlasi järjekordne oluline individuaal- ja meeskonnatöö praktika meie kogemusõppe õppekavas. Igaühel oli vastutada ja ette valmistada oma väike töölõik, aga ka kohustus valmis olla rolling-meeskonnana, justkui ühe mütsi alla koondunult, ürituse sujuvuse ning õnnestumise eest hea seisma ja kaaslasi igas tiivalaiuses vajadusel toetama. Selline on galaktiline suhtlusviis, ingellik toimimine, mis peab enesestmõistetavaks mõtte- ja käitumismustriks kujunema meile, keda treenitaksegi esimeseks katselabori tootenäidiseks, teisiti öeldes maapealsete inglite armeed.

Teooria ei tule elus toimimisele kasuks, kui seda elu endaga ei seostata, tegevustes tähtsaks ei peeta. Küll aga on teooriast suur abi, kui see annab mõistmise ja mõistete kogumi, millega kogemusi selgitada ja endale arusaadavaks teha. Toome strateegilise dokumendi kõrvale ka meie kooli äsjavalminud kokkuvõtlike märksõnadega mõistekaart-posteri, mille sisu tuleb Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli õppuritel alati meeles hoida ja teadlikult teadvustada, kui oleme oma argielus ja kooli teenimisrollides ja mis ehedalt meie tegevust ja põhimõtteid iseloomustab.*Soovitame vaadata täisekraanilt (vt ikoonimärki paremast allnurgast)

TÖÖTUBADE KAJASTUS

Loodus on tänuväärne abiline meis rahu ja tasakaalu loomisel, kui me sellesse ise usume ja väe toimele vastu ei tõrgu. Seetõttu olime kaasa võtnud suure-suure hulga kastanimune ja mahuka korvitäie sel sügisel eriti kirevaid sügislehti. Kastanimune jagasime taskusse pistmise stressipallideks ja istepadjaks, muutsime kastanikorvitäied peredele kätega sobramise "kastani vanniveeks", vahtralehtedest valmisid romantilised leheroosid. Oma kätega ilu loomine on hinge tervisele kasulik ning looduse poolt pargiteele pillatud rikkused on taaskasutuse loovmõttena alati meie kooli õppes au sees.MEENUTUSI MA GISK ÕPPUREILT
Leheroosi meisterdamise töötoa juht ja kastanite korjaja-kohaletooja, MA GISK 2. kobara liige, ABT õppur Maret Raudsepp alias Ariel meenutab seda päeva järgmiselt.  

Ariel: „Olin vaimse tervise päeva ürituse eel valmis korjanud suure kotitäie kastanimune ja värvilisi vahtralehti, et nende abil tuua inimesteni mõte, et ka nii lihtsatest ja looduse enda poolt pakutavate andide toel on võimalik tervendust saada ja leida sisemine tasakaal, kui seda vaid osatakse märgata ja soovida.

Olin tegev leherooside valmistamise juures ning sain kogeda, kuidas pisikesed käed keeravad värvilisi lehti kokku ja tunda nendega koos rõõmu, kui kena roos lõpuks valmis sai. Nii mõnigi täiskasvanu tunnistas, et see tegemine sugugi nii kerge pole, kui pealt paistab ja roosi valmides oli rahulolu silmnähtav. Meeldivaks kogemuseks kujunes meie hingeravikooli õppurite ühine toimimine, mis kulges tagantjärele vaadatuna justkui lainetus ühelt tegevuselt teise juurde, kaunite kalimbahelide saatel. Eriliseks üllatuseks kujunesid armsate õppurliikmete peegeldamise harjutused, millesse kaasati ka väikseid andekaid üritusest osavõtjaid ja see oli tore vaatepilt.

Tagasi kontorihoone juures, asetasime selle trepile karbi kastanimunadega, mille juures kaaskiri: SULLE, HINGEGA ELAMISEKS JA STRESSITA SUHTLEMISEKS! MA GISK. MÕTE LOEB!  

Suur tänu kõigile imelise tervendava ürituse eest!“   

Nii nagu kooli nimigi ütleb, on selles koolis väga olulisel kohal suhtlemise treenimine. Koos mõtte- ja tegevusmustrite muutmisega muutub lahkemaks ka suhtlemisviis. Teadvushariduse levimiseks on väga oluline, et koolis treenitut ja õpitut kannaksid õppurid edasi isiklikku ja ühiskondlikku ellu ja et oldaks ka eeskujuks enda oleku ja käitumisega. Mõistagi on oluline ka teabe jagamine. Sellel üritusel saime väga hästi enda ja meeskonna lahkelt julget suhtlemist testida, järgnedes armsale Ingliterapeut Maryale. Selle on välja toonud 1. kobara EM õppur, loodusravi ja õuetegevuste koordinaator Dianka Uiboupin, kelle peamiseks ülesandeks oli eelpoolnimetatud peeglimängu läbiviimine, aga kes muuski ikka ka aktiivselt kaasa lõi.  


Dianka: „Kogu kooligrupi jaoks andis vaimse tervise päeva aktsioon võimaluse linnaruumis inimestega vahetult suhelda, astuda ligi täiesti võhivõõrastele ning panna sellega proovile oma julguse ja suhtlemisoskused. Kui armas Ingliterapeut Marya sel ajal, kui end sisse seadmas olime, ees kohe esimesena otsa lahti tegi, kõnetades naisterahvast, kes istus koha läheduses, kuhu end üles seadsime ning läks ka naaberseltskonnale kastaneid pakkuma, siis ma mõtlesin, et "Ohoh, nii see asi käibki!" ja see andis ka endale hea hoo inimestega kontakti loomiseks, mis nõuab minult ikkagi ka teatavat eneseületust, kuigi ma võin väliselt paista väga julge ja avatud uute kontaktide loomisel. Oli huvitav, kuidas see ettevõtmine pani end koondama ning ka tähelepanelikult meeskonnatööd tunnetama, et tajuda ära, mis hetkel mis oluline on ning kuidas osalejatele erinevad, vastavalt nende eripäradele kohandatud tegevuste variatsioonid sujuvalt meeldivateks terviklikeks kogemusteks kujundada. Olen südamest tänulik meeskonnakaaslastele ja osalejatele, et ettevõtmine nii meile kui ka külalistele uusi rikastavaid kogemusi võimaldas!“1.kobara liige, EM õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre oli saanud ürituse juhi rolli ja pidi ettevalmistusest saadik kõigel silma peal hoidma, vastutades ka ürituse jäädvustamise eest. Tema oli abiks armsa Dianka juhendatud, seekord lastega sooritatud peegliharjutuse läbiviimisel, mis arendab mitmeid häid omadusi - tähelepanelikkust, keskendumist, teisega arvestamist, head koordinatsiooni ja kehatunnetust, ka loovust, aga peamine, et pakub rõõmu. Kõik, mis teeb rinna rõõmsaks, ka tervendab. Samas meenutabki armas Juno hea sõnaga ka lustlikku aafrika keksu, mis oli seekord minu juhendada. Jõudsime vaid keksukasti värviliste kriitidega maha joonida, kui armsad kaaslased juba ka keksijaid leidsid ja õige pea hüppasime juba mitmekesi. Aafrika keksu võtsime kasutusele esimesel koroonakevadel, kui esmakordselt TÜ liikumislabori ettevõtmisel loodud video järgi oma peredega seda läbi tegime. Video avaldamise algne mõte oli distantsõppel olevate laste ja noorte liikumisaktiivsuse toetamine, meie tuletame sellist toredat liikumise võimalust aeg-ajalt ikka meelde, näiteks ka loodusravilaagrites. Laulusõnad on ühe meie hea abilise loomise teel eestikeelseks kohandatud ja need kirjutasime samuti sillutisele.

Juno:Sellisel viisil avalikus kohas vaimse tervise päeva tähistamine oli minu jaoks esmakordne kogemus, kuigi töö juures olen nii ühel kui teisel viisil selle päeva tähendust silmas pidanud. See andis vajaliku spontaanse suhtlemiskogemuse ning võimalusi võõrastega suheldes ka ennast ületada. Minule jäi sellest päevast enim meelde see, kuidas lapsed nautisid aafrika keksu hüppamist ning kastanite sees kätega sahistamist. Esialgu oldi küll tagasihoidlikud, sest olime ju siiski võõrad, kuigi sõbralikud ning ega uue asja õppiminegi nõuab julgust. Uutmoodi kogemus oli ka see, kui tegime armsa Diankaga peegliharjutust ehk siis vastastikku üksteise matkimist. See meeldis katsetajatele üllatavalt hästi ning seda on võimalik ka erinevatel viisidel edasi arendada. Leherooside meisterdamine aga avas nii mõnegi südame, mille kaudu oli võimalik jagada ka vaimse tervise alaseid mõtteid ja kogemusi.“
MA GISK 2. kobara liige, ABT õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev oli pidanud kaasa võtma pille, et taustaks ja ka koos musitseerida. Tema oli ühtlasi üks nendest, kes inimestele kastaneid pakkus, soovitusega see taskusse pista, et järest pimeneval ajal käes hoides looduse energiat kogeda ja ammutada. Nii mõnigi ütles toredasti, et tal juba on, aga mõnigi võttis, isegi imestati, et midagi tasuta saab. Lastele meeldis eriti. Meil oli kaasas ka meie aastatagusest kastaniprojektist, mida siin blogiski kajastasime, sündinud kastanipadi. Sellel istumise proovimine oli ka üks meie pakutav atraktsioon. Armas Magdalena meenutab seda sündmust omalt poolt.


Magdalena: „Vaimse tervise päeva sellisel kujul avalikkuses ei olnud varasemalt tähistanud. Väga hea ja tugev tunne oli koos kogu MA GISK meeskonnaga välja minna vaimse tervise päeva raames ka meie hingeravikooli tutvustama. Mulle meeldis inimestega rääkida ja neile kastaneid pakkuda ning näha seda, kuidas laste silmad ja ka täiskasvanute ilmed olid sära täis. Eriti jäi meelde üks perekond, kes tuli pildistama Tartu Raekoja platsil asuva skulptuuri “Suudlevad tudengid” juurde, otse meie lähedale. Läksin nende juurde kastaneid jagama ja vaimsest tervisest rääkima ning pereemale leheroosi kinkima ning kutsusin neid ka ise osa saama leheroosi töötoast. See oli nii armas, kuidas mõningase mõtluse järel pereisa vaatas ja ütles, et meil on aega küll. Mõne aja pärast see neljaliikmeline kahe lapsega pere tuligi leherooside töötuppa ja kõik liikmed armsa Hypatia juhendamisel ka roosi tegid. Mina proovisin vahepeal ka kalimbat mängida siis kui armsad Juno ja Dianka tegid lastega peegliharjutusi ehk siis üksteise matkimist. Purskkaevust tuleva veesahina heli juurde sobis minu arvates kalimba mõnus heli suurepäraselt.Oli väga tore näha, kuidas leheroosi töötoas inimesed, eriti lapsed avanesid ja tegid kaasa nii aafrika keksu kui ka ringmänge ning kuidas peegliharjutused lapsi kaasa tõmbasid. Tänan kaaslasi väge ja tuge andva päeva eest!“ 
Minule meeldis enim see, kuidas ühe meie juures jalutanud pere väikeste kaksikute tüdrukute sünnipäev sai spontaanselt tähistatud, kui selgus, et nad just sellel päeval said 4- aastasteks. Suurem õde tegi meiega läbi keksu hüppamise, väikesed hoidsid senikaua eemale. Kui neile aga kastanikast ette anti, olid käed justkui kastanite vahele kleepunud ja jutupaelad läksid ka valla. Leherooside tegemise aegu avaldas vanem õde sünnipäeva teabe ja me saime kohe valmivad roosid pidulistele kinkida. Silmnähtavalt elavnesid nad ka siis, kui neile sünnipäevalaulu laulsime ja „Kes aias?“ mängu mängisime. Ääretult tore oli Raekoja platsil niimoodi vabalt lustida, aga mõistsin seejuures eriti hästi meie kooli logolause „Mõte loeb!“ tähendust ja enda meeleolu kõrgel hoidmise vajadust, sest siis on Sul midagi võimalik pakkuda ja selline olek, eriti meeskondlikult, äratab tähelepanu ja kutsub inimesi ka ligi. Mina sain lisaks paari lapse ja ühe isa juhendamisele ühe leheroosi ka lihtsalt armsale eakale käest kinni mööda jalutanud paarile kinkida, mis oli neile meeldiv üllatus, nii nagu kastanite pakkuminegi paljudele.

Pakkusime inimestele veel kooslaulduna laulu „Rahulaul“, mille sõnadki olime tahvlile kirjutatult välja pannud. Armsa Dianka ja Juno koos lastega teostatud peeglimängu, kus nad kasutasid ühtlasi eurütmiakoolitusest kehasse harjutatud voolavaid liigutusi, oli eriti seetõttu nauditav vaadata ja armsa Magdalena vaikne kalimbamäng sobis tõesti selle taustaks väga hästi. Kuna aeg oli üürike, siis meil, teistel, seisab selle mängu mängimine veel ees, mida kindlasti teeme ja ka jagame, nii nagu kõike head ja tervistavat oma järjest suurenevast nö tööriistakastist.


Aitäh teile, armsad kaaslased, teie panuse ja tagasisidede eest!

Meie meeskonna ühtset vaimu ja selle hariduse väge sümboliseeris ka platsile paigutatud kõrge roll-up-reklaam ning meie ühtne vorm, mis omakorda tähelepanu köitis ja meis endis kokkukuuluvustunnet võimendas. Selliste ettevõtmiste läbi tutvustame teadvuse tõstmise võimalust, hingeravikoolis õppimise ning selle egiidi all vabatahtliku tegutsemise ravivõimet. 


Täname koos armsat Ingliterapeut Maryat kogu treeningprotsessi ja sellegi kogemuse juhatamise eest! Täname kõiki meiega sel päeval vahvalt kaasateinuid! Täname ka lahket ilmataati, kes hommikuse vihma meile soodsalt lõpetas ja maa ning pingid õigeks ajaks kuivatas!


Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EM õppur, looduse avastusgiid Hypatia Hübner