kolmapäev, 13. oktoober 2021

MA GISK tähistas 10.10.2021 vaimse tervise päeva õuesõppe treeninguga Tartus Raekoja platsil


Armas külaline!


10. oktoobril tähistati ülemaailmset vaimse tervise päeva. MA GISK sai selleks päevaks ülesande astuda oma inkubaatorseisust avalikkuseni, rahva sekka, korraldama spontaanset õuesõpet ja reklaamima hingeravikooli haridust otse Tartu tähtsaimal väljakul, kus asub ka meie ainus peakontor. Ettevõtmise olime eelnevalt ka Tartu Linnavalitsusega kooskõlastanud ja saime sealt selleks rohelise tule. Seekord osalesid väliüritusel 1. ja 2. hingekobar, staatuselt edasijõudnud, tuutorid ja mentorid, auastmelt mariamsid, kes said koolijuhilt ja treenerilt, Ingliterapeut Maryalt suunamise kasutada linnarahva seas täiskasvanute ja perede kaasamiseks meil varem kätte õpitud tegevusi loovliikumise ja looduse elementidega, mis näivad esmapilgul ehk isegi liig lihtsatena, aga töö ja loomise käigus saavad tegijad alati kogemuse, millega end üllatada ja näha oma kätega loomises suurt rahu ning tunnetada looduse imettegevat väge. Meile kui teadvushariduse õppureile rõhutatakse järjest enam sõnumiviijale vajaliku tööriistakasti täienemise olulisust ja selle intuitiivselt kasutamise vajadust inimestega tegelemisel, neis rahu ja tasakaalu loomisel ning mõtete madalast kõrgemale suunamisel, mis kõik teenib suurt ja üllast eesmärki- hingede hoidmist ja inimisiksuse arendamist. Eriti vajalik on see praegu, järjest ärevamas ja mõtteerksuselt halvenevas ühisteadvuse olukorras, kõigile tuntavalt ja rahutukstegevalt ebastabiilses maailmas.

Inimesi planeedi suuremaks sagedusemuutuseks ette valmistava teadvuse tõstmise globaalprojekti ILMAPUUINEST1, mille hõlma all MA GISK on loodud, strateegiadokumendis „ÜLESTÕUSUPROTSESSI EDUSTRATEEGIA, TAKTIKA JA TULEVIKUVISIOON. 26.10,2010“ https://app.box.com/s/a2ctb08w8hvklkgc12mg232n6rjwrvfe lk. 8 on esitletud skeem nr. 2: „Maa elanikkonna uuele tasemele aitamise strateegia“. Seni on maalaste kaasamisstrateegiat rakendatud pigem üle 10 aasta kestnud projekti arendamises, eelkõige koolisiseses testimise faasis, nüüdsest aga järjest enam reaalse ettevõtmisena ja kooli kaitsva tiiva varjust avalikkuse ette astumisena. Kuigi areng toimub pidevalt ja mitut eesmärki silmas pidades, siis väljendas just see hiljutine kodulinnas kooliruumidest väljapoole suunatud õuetöötubade ettevõtmine strateegia üht olulist komponenti- koostöövormide arendamist intuitsiooni rakendamise kaudu, silmas pidades vahetut inimestega suhtlemist. See üritus oli meile, MA GISK õppuritele ühtlasi järjekordne oluline individuaal- ja meeskonnatöö praktika meie kogemusõppe õppekavas. Igaühel oli vastutada ja ette valmistada oma väike töölõik, aga ka kohustus valmis olla rolling-meeskonnana, justkui ühe mütsi alla koondunult, ürituse sujuvuse ning õnnestumise eest hea seisma ja kaaslasi igas tiivalaiuses vajadusel toetama. Selline on galaktiline suhtlusviis, ingellik toimimine, mis peab enesestmõistetavaks mõtte- ja käitumismustriks kujunema meile, keda treenitaksegi esimeseks katselabori tootenäidiseks, teisiti öeldes maapealsete inglite armeed.

Teooria ei tule elus toimimisele kasuks, kui seda elu endaga ei seostata, tegevustes tähtsaks ei peeta. Küll aga on teooriast suur abi, kui see annab mõistmise ja mõistete kogumi, millega kogemusi selgitada ja endale arusaadavaks teha. Toome strateegilise dokumendi kõrvale ka meie kooli äsjavalminud kokkuvõtlike märksõnadega mõistekaart-posteri, mille sisu tuleb Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli õppuritel alati meeles hoida ja teadlikult teadvustada, kui oleme oma argielus ja kooli teenimisrollides ja mis ehedalt meie tegevust ja põhimõtteid iseloomustab.*Soovitame vaadata täisekraanilt (vt ikoonimärki paremast allnurgast)

TÖÖTUBADE KAJASTUS

Loodus on tänuväärne abiline meis rahu ja tasakaalu loomisel, kui me sellesse ise usume ja väe toimele vastu ei tõrgu. Seetõttu olime kaasa võtnud suure-suure hulga kastanimune ja mahuka korvitäie sel sügisel eriti kirevaid sügislehti. Kastanimune jagasime taskusse pistmise stressipallideks ja istepadjaks, muutsime kastanikorvitäied peredele kätega sobramise "kastani vanniveeks", vahtralehtedest valmisid romantilised leheroosid. Oma kätega ilu loomine on hinge tervisele kasulik ning looduse poolt pargiteele pillatud rikkused on taaskasutuse loovmõttena alati meie kooli õppes au sees.MEENUTUSI MA GISK ÕPPUREILT
Leheroosi meisterdamise töötoa juht ja kastanite korjaja-kohaletooja, MA GISK 2. kobara liige, ABT õppur Maret Raudsepp alias Ariel meenutab seda päeva järgmiselt.  

Ariel: „Olin vaimse tervise päeva ürituse eel valmis korjanud suure kotitäie kastanimune ja värvilisi vahtralehti, et nende abil tuua inimesteni mõte, et ka nii lihtsatest ja looduse enda poolt pakutavate andide toel on võimalik tervendust saada ja leida sisemine tasakaal, kui seda vaid osatakse märgata ja soovida.

Olin tegev leherooside valmistamise juures ning sain kogeda, kuidas pisikesed käed keeravad värvilisi lehti kokku ja tunda nendega koos rõõmu, kui kena roos lõpuks valmis sai. Nii mõnigi täiskasvanu tunnistas, et see tegemine sugugi nii kerge pole, kui pealt paistab ja roosi valmides oli rahulolu silmnähtav. Meeldivaks kogemuseks kujunes meie hingeravikooli õppurite ühine toimimine, mis kulges tagantjärele vaadatuna justkui lainetus ühelt tegevuselt teise juurde, kaunite kalimbahelide saatel. Eriliseks üllatuseks kujunesid armsate õppurliikmete peegeldamise harjutused, millesse kaasati ka väikseid andekaid üritusest osavõtjaid ja see oli tore vaatepilt.

Tagasi kontorihoone juures, asetasime selle trepile karbi kastanimunadega, mille juures kaaskiri: SULLE, HINGEGA ELAMISEKS JA STRESSITA SUHTLEMISEKS! MA GISK. MÕTE LOEB!  

Suur tänu kõigile imelise tervendava ürituse eest!“   

Nii nagu kooli nimigi ütleb, on selles koolis väga olulisel kohal suhtlemise treenimine. Koos mõtte- ja tegevusmustrite muutmisega muutub lahkemaks ka suhtlemisviis. Teadvushariduse levimiseks on väga oluline, et koolis treenitut ja õpitut kannaksid õppurid edasi isiklikku ja ühiskondlikku ellu ja et oldaks ka eeskujuks enda oleku ja käitumisega. Mõistagi on oluline ka teabe jagamine. Sellel üritusel saime väga hästi enda ja meeskonna lahkelt julget suhtlemist testida, järgnedes armsale Ingliterapeut Maryale. Selle on välja toonud 1. kobara EM õppur, loodusravi ja õuetegevuste koordinaator Dianka Uiboupin, kelle peamiseks ülesandeks oli eelpoolnimetatud peeglimängu läbiviimine, aga kes muuski ikka ka aktiivselt kaasa lõi.  


Dianka: „Kogu kooligrupi jaoks andis vaimse tervise päeva aktsioon võimaluse linnaruumis inimestega vahetult suhelda, astuda ligi täiesti võhivõõrastele ning panna sellega proovile oma julguse ja suhtlemisoskused. Kui armas Ingliterapeut Marya sel ajal, kui end sisse seadmas olime, ees kohe esimesena otsa lahti tegi, kõnetades naisterahvast, kes istus koha läheduses, kuhu end üles seadsime ning läks ka naaberseltskonnale kastaneid pakkuma, siis ma mõtlesin, et "Ohoh, nii see asi käibki!" ja see andis ka endale hea hoo inimestega kontakti loomiseks, mis nõuab minult ikkagi ka teatavat eneseületust, kuigi ma võin väliselt paista väga julge ja avatud uute kontaktide loomisel. Oli huvitav, kuidas see ettevõtmine pani end koondama ning ka tähelepanelikult meeskonnatööd tunnetama, et tajuda ära, mis hetkel mis oluline on ning kuidas osalejatele erinevad, vastavalt nende eripäradele kohandatud tegevuste variatsioonid sujuvalt meeldivateks terviklikeks kogemusteks kujundada. Olen südamest tänulik meeskonnakaaslastele ja osalejatele, et ettevõtmine nii meile kui ka külalistele uusi rikastavaid kogemusi võimaldas!“1.kobara liige, EM õppur, noorsootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre oli saanud ürituse juhi rolli ja pidi ettevalmistusest saadik kõigel silma peal hoidma, vastutades ka ürituse jäädvustamise eest. Tema oli abiks armsa Dianka juhendatud, seekord lastega sooritatud peegliharjutuse läbiviimisel, mis arendab mitmeid häid omadusi - tähelepanelikkust, keskendumist, teisega arvestamist, head koordinatsiooni ja kehatunnetust, ka loovust, aga peamine, et pakub rõõmu. Kõik, mis teeb rinna rõõmsaks, ka tervendab. Samas meenutabki armas Juno hea sõnaga ka lustlikku aafrika keksu, mis oli seekord minu juhendada. Jõudsime vaid keksukasti värviliste kriitidega maha joonida, kui armsad kaaslased juba ka keksijaid leidsid ja õige pea hüppasime juba mitmekesi. Aafrika keksu võtsime kasutusele esimesel koroonakevadel, kui esmakordselt TÜ liikumislabori ettevõtmisel loodud video järgi oma peredega seda läbi tegime. Video avaldamise algne mõte oli distantsõppel olevate laste ja noorte liikumisaktiivsuse toetamine, meie tuletame sellist toredat liikumise võimalust aeg-ajalt ikka meelde, näiteks ka loodusravilaagrites. Laulusõnad on ühe meie hea abilise loomise teel eestikeelseks kohandatud ja need kirjutasime samuti sillutisele.

Juno:Sellisel viisil avalikus kohas vaimse tervise päeva tähistamine oli minu jaoks esmakordne kogemus, kuigi töö juures olen nii ühel kui teisel viisil selle päeva tähendust silmas pidanud. See andis vajaliku spontaanse suhtlemiskogemuse ning võimalusi võõrastega suheldes ka ennast ületada. Minule jäi sellest päevast enim meelde see, kuidas lapsed nautisid aafrika keksu hüppamist ning kastanite sees kätega sahistamist. Esialgu oldi küll tagasihoidlikud, sest olime ju siiski võõrad, kuigi sõbralikud ning ega uue asja õppiminegi nõuab julgust. Uutmoodi kogemus oli ka see, kui tegime armsa Diankaga peegliharjutust ehk siis vastastikku üksteise matkimist. See meeldis katsetajatele üllatavalt hästi ning seda on võimalik ka erinevatel viisidel edasi arendada. Leherooside meisterdamine aga avas nii mõnegi südame, mille kaudu oli võimalik jagada ka vaimse tervise alaseid mõtteid ja kogemusi.“
MA GISK 2. kobara liige, ABT õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev oli pidanud kaasa võtma pille, et taustaks ja ka koos musitseerida. Tema oli ühtlasi üks nendest, kes inimestele kastaneid pakkus, soovitusega see taskusse pista, et järest pimeneval ajal käes hoides looduse energiat kogeda ja ammutada. Nii mõnigi ütles toredasti, et tal juba on, aga mõnigi võttis, isegi imestati, et midagi tasuta saab. Lastele meeldis eriti. Meil oli kaasas ka meie aastatagusest kastaniprojektist, mida siin blogiski kajastasime, sündinud kastanipadi. Sellel istumise proovimine oli ka üks meie pakutav atraktsioon. Armas Magdalena meenutab seda sündmust omalt poolt.


Magdalena: „Vaimse tervise päeva sellisel kujul avalikkuses ei olnud varasemalt tähistanud. Väga hea ja tugev tunne oli koos kogu MA GISK meeskonnaga välja minna vaimse tervise päeva raames ka meie hingeravikooli tutvustama. Mulle meeldis inimestega rääkida ja neile kastaneid pakkuda ning näha seda, kuidas laste silmad ja ka täiskasvanute ilmed olid sära täis. Eriti jäi meelde üks perekond, kes tuli pildistama Tartu Raekoja platsil asuva skulptuuri “Suudlevad tudengid” juurde, otse meie lähedale. Läksin nende juurde kastaneid jagama ja vaimsest tervisest rääkima ning pereemale leheroosi kinkima ning kutsusin neid ka ise osa saama leheroosi töötoast. See oli nii armas, kuidas mõningase mõtluse järel pereisa vaatas ja ütles, et meil on aega küll. Mõne aja pärast see neljaliikmeline kahe lapsega pere tuligi leherooside töötuppa ja kõik liikmed armsa Hypatia juhendamisel ka roosi tegid. Mina proovisin vahepeal ka kalimbat mängida siis kui armsad Juno ja Dianka tegid lastega peegliharjutusi ehk siis üksteise matkimist. Purskkaevust tuleva veesahina heli juurde sobis minu arvates kalimba mõnus heli suurepäraselt.Oli väga tore näha, kuidas leheroosi töötoas inimesed, eriti lapsed avanesid ja tegid kaasa nii aafrika keksu kui ka ringmänge ning kuidas peegliharjutused lapsi kaasa tõmbasid. Tänan kaaslasi väge ja tuge andva päeva eest!“ 
Minule meeldis enim see, kuidas ühe meie juures jalutanud pere väikeste kaksikute tüdrukute sünnipäev sai spontaanselt tähistatud, kui selgus, et nad just sellel päeval said 4- aastasteks. Suurem õde tegi meiega läbi keksu hüppamise, väikesed hoidsid senikaua eemale. Kui neile aga kastanikast ette anti, olid käed justkui kastanite vahele kleepunud ja jutupaelad läksid ka valla. Leherooside tegemise aegu avaldas vanem õde sünnipäeva teabe ja me saime kohe valmivad roosid pidulistele kinkida. Silmnähtavalt elavnesid nad ka siis, kui neile sünnipäevalaulu laulsime ja „Kes aias?“ mängu mängisime. Ääretult tore oli Raekoja platsil niimoodi vabalt lustida, aga mõistsin seejuures eriti hästi meie kooli logolause „Mõte loeb!“ tähendust ja enda meeleolu kõrgel hoidmise vajadust, sest siis on Sul midagi võimalik pakkuda ja selline olek, eriti meeskondlikult, äratab tähelepanu ja kutsub inimesi ka ligi. Mina sain lisaks paari lapse ja ühe isa juhendamisele ühe leheroosi ka lihtsalt armsale eakale käest kinni mööda jalutanud paarile kinkida, mis oli neile meeldiv üllatus, nii nagu kastanite pakkuminegi paljudele.

Pakkusime inimestele veel kooslaulduna laulu „Rahulaul“, mille sõnadki olime tahvlile kirjutatult välja pannud. Armsa Dianka ja Juno koos lastega teostatud peeglimängu, kus nad kasutasid ühtlasi eurütmiakoolitusest kehasse harjutatud voolavaid liigutusi, oli eriti seetõttu nauditav vaadata ja armsa Magdalena vaikne kalimbamäng sobis tõesti selle taustaks väga hästi. Kuna aeg oli üürike, siis meil, teistel, seisab selle mängu mängimine veel ees, mida kindlasti teeme ja ka jagame, nii nagu kõike head ja tervistavat oma järjest suurenevast nö tööriistakastist.


Aitäh teile, armsad kaaslased, teie panuse ja tagasisidede eest!

Meie meeskonna ühtset vaimu ja selle hariduse väge sümboliseeris ka platsile paigutatud kõrge roll-up-reklaam ning meie ühtne vorm, mis omakorda tähelepanu köitis ja meis endis kokkukuuluvustunnet võimendas. Selliste ettevõtmiste läbi tutvustame teadvuse tõstmise võimalust, hingeravikoolis õppimise ning selle egiidi all vabatahtliku tegutsemise ravivõimet. 


Täname koos armsat Ingliterapeut Maryat kogu treeningprotsessi ja sellegi kogemuse juhatamise eest! Täname kõiki meiega sel päeval vahvalt kaasateinuid! Täname ka lahket ilmataati, kes hommikuse vihma meile soodsalt lõpetas ja maa ning pingid õigeks ajaks kuivatas!


Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EM õppur, looduse avastusgiid Hypatia Hübner
 

14 kommentaari:

 1. Armas lugeja! MA GISK õppuritena saime ülesande siin esitletud video samm-haaval läbi uurida ja mõtiskleda, kus meie mõte sellel ettevõtmisel sisu samamoodi jälgis ja kus me seda nii ei oleks osanud tähele panna, nagu videos ja blogi sissejuhatuses on näidatud.
  Selle ettevõtmise ülestõusustrateegiaga seotusest sellisel moel ma teadlik ei olnud, nagu videos toodud meile varasemast õppetööst tuttavas skeemis kirjas, küll aga olid üldisemalt teadvuses alal seal väljatoodud vaheetapid kui meile olulised pidepunktid hingeravikooli arenduses, mis on olnud meie praktikatöö ja tervenduse lähtepunktideks. Oma tegevuste kajastamisega oleme taotlenud eeskuju näidata hingeravikoolis kujundatud suhtlemis- ning elustiili viljelemise kohta, aga õuesõppepäeval kogutud materjalidaga spetsiaalselt uusõppuritele näidise loomise peale sel hetkel mõelda ma veel ei osanud. Kui mõtlen mõistekaardile uusõppurite ja edasijõudnute koostööks, mis on videos toodud posterina, siis sealsed märksõnad ja juhtlaused olid mul valdavalt teadvuse, aga mõnede märksõnade osas sain selle analüüsi käigus seoseid juurde. Olime sellele ettevõtmisele pühendunud nii ettevalmistustes kui ka kohapeal plaane teostades ning juba ettevõtmist kavandades juhtis armas Ingliterapeut Marya neile aspektidele etteulatuvalt ka tähelepanu. Iga ettevõtmine iseenesest eeldab osalejatelt koostööd, aga aafrika keksus vastastikku hüppama õpetamine ja õppimine on koostööoskuste rakendamise mõttes ere näide, millele sel hetkel tegevust juhendades ei mõelnud, samuti nagu ka selleks ettevalmistuste käigus positsioonide ja ülesannete jaotamist otseselt delegeerimisena ei teadvustanud. Koostöö laiendamiseks peab olema oskus ka inimesi koostööle kutsuda ning tagama, et see oleks osalistele meeldiv kogemus, mis nõuab tõepoolest sujuvat järjepidevust, millega iga tegevuse juhendaja ja koordineerija peab juba eos arvestama. Usun, et seda said tõesti ka õuetegevustes osalejad sel päeval kogeda. Kastanite tasakaalustavat väge olen omast käest kogeda saanud ning seda sai siis juba kastaneid pakkudes ka võõrastele soovitada. Eriolukorrad nõuavad tõesti loovust. Alati, kui sooviks, loovus ei avaldu või ei pääse mõjule, aga iga olukord, mis nõuab erilahendusi, on samas kogemuseks, mis valmistab meid ette järgmisteks. Näiteks oli mul sel päeval selline kogemus, kui kutsusin teismeeas noori keksu hüppama. Nad olid juba tulemas, aga siiski langesid üksteise järel kõrvaltvaataja positsioonile, ei julgenud seda sammu teha, et end keksu hüppamises avada ja minu motiveerimine sel hetkel ka neid ei veennud, kartus end ebatavalisse olukorda seada jäi sel korral peale. Väiksematel osalejatel sellist muret ei olnud, nemad suutsid elada hetkes ja tunda rõõmu sellest, mida pakkusime, kui tundsid ka vanemate julgustavat toetust kaasategemises. Huvitav olukord oli peegliharjutuses piiri kehtestamine, kus mõlemad armsa Junoga samal ajal märkasime ja hakkasime selgitama, et peegli joonel asub piir, kust üle minna ei tohi. Mängudes reeglite sisseseadmine ongi piiride kehtestamine ning nende järgimine siis piiridest ja kokkulepetest kinnipidamise harjutamine. Peegli harjutus on tõesti hea matkimise kaudu õppimiseks, aga teisest küljest annab see võimaluse saada peegeldusi ka endale, mida iga inimene sotsiaalses keskkonnas vajab, et saada juurde enesetunnetuse kindlust, nagu üks armas sõber selle nähtuse kohta on väljendanud. See ettevõtmine oli ühest küljest meie varem õpitu ja treenitu rakendamine, aga teisalt mõistame ka vajadust seda erilist hingehariduse võimlaust laiemalt tutvustada ning vahetu kontakti loomine on selleks parim moodus, sest kogemusi ei asenda miski. Tänu sellele analüüsile oskan seda kogemust paremini meie kooli ülestõusustrateegia tähendusega siduda, nagu ka siinse blogijutu sissejuhatuses on teooria seostamist kogemustega olulisena esile toodud. Tänan taaskord targa juhatuse eest armsat Ingliterapeut Maryat! Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EM õppur, loodusravi ja õuetegevuste koordinaator Dianka Uiboupin

  VastaKustuta
 2. Armas Dianka! Aitäh! Tänan armsat Ingliterapeut Maryat ülesande eest, aga ka kõigi meie siinsete loomiste abistamise eest selgituste sissetoomisega avamaks tegelikku selle ürituse tähendust! Minule samamoodi avanes video vaatamise järel see ettevõtmine sootuks uudse nurga alt. Täheldan, kui tark on see kõrgem juhatus, et selliste lihtsate tegevuste läbi näitab teadvuse tõstmise projektis olulisi suuniseid – neid, mille uusõppurite ja edasijõudnute koostööd iseloomustaval mõistekaardil oleme välja toonud. Et keks ongi sümboolselt justkui uusõppurite juhtimine, kus järgneja peab eesmineja sammus ja juhatuse järgi liikuma, kus on vaja järgi aidata seda, kes ei saa esimesel katsel kohe hakkama ja kus mõistagi on olulised ka delegeerimine ja koostöö, nii ei osanud kohe mõtelda. Leherooside valmistamise protsess väljendas tõepoolest kaasamist ja ka sujuvat järjepidevust, sest kui armas Ariel selle lõigu juhendajana ei jõudnud enam kõiki hallata, kes seda valmistamist õppida soovisid, asusin appi. Olin neid roose ka enda igapäevatöökohas nii töötoa läbiviimisel kui ka lihtsalt kaunistuseks valmistanud ja sellevõrra tuttavat tegevust tegin meelsasti. Aja piiratus ei võimaldanud rohkem luua, oleks võinud veel enam möödujatele kinkida. Peeglimänguga oli isegi veel huvitavam lugu. Minu teada tuli see ju kavasse nii, et enne peaaegu keegi ei teadnud, mis mängu armas Dianka plaanib, kuni ta mängu alustas. See näis selgelt kõrgteadvuse juhatatuna, sest selle mängu pinnalt on nii suurepärane matkimise ja eeskuju, aga ka piiride kehtestamise teemat avada, nii nagu te, armas Ingliterapeut Marya, videos teinud olete. Õigeks eeskujuks olemine on teadvuse tõusu protsessis väga oluline, eriti jah lapsed matkivad. Sujuva järjepidevuse eelduseks on see, et me tõepoolest vaatame ja märkame, kus midagi kaasa saab teha, kaaslast aidata, inimeste tähelepanu ja mõtet kõrgemal hoida, astume vajadusel juurde. Olete meid suunanud erinevates olukordades loovalt lahendusi otsima ja saime ka selles ettevalmistuses ning protsessis teha. Minu jaoks seostub see ka strateegiadokumendist välja toodud tabeli „Maa elanikkonna uuele tasemele aitamise strateegia“ 7. punktis oleva intuitsiooni rakendamisega. Olulisena toon välja veel teie lausetest „pühendumise taipamisega, mida tehakse ja mida tehti“. Teadmine ja teadvustamine annab tegevusele sügavuse ja motiveerib enam ka tegijat ennast. Teadvushariduses omandatut peavad õppurid kasutusele võtma enda elus, selleks et teadvusvalgus levida saaks, seetõttu on ka videos rõhutatud olulisena juba õpitu ja treenitu ellurakendamist. Selle analüüsitöö järel mõistan paremini, kuidas see üritus oli otseselt hingeravikooli hariduse reklaamimine. Suur aitäh selle eest! Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EM õppur, looduse avastusgiid Hypatia Hübner

  VastaKustuta
 3. Armsad! Aitäh teile endi tagasisidede ning analüüsi eest! Kuna minu kommentaar tuli veidi pikem, siis jagan need kahte erinevasse kommentaarikasti. Minul oli hea võimalus see video armsa Ingliterapeut Marya suunamisel kokku panna. Kui ma pidin videoklippide juurde leidma vajalikud märksõnad armsa Hypatia loodud uusõppurite ja edasijõudnute koostööks loodud posterilt, siis esialgu nägin seda, et need märksõnad sobivad paljudele klippidele, sest see oleneb sellest, millele täpsemat fookust asetada. Samas oli minu jaoks armsa Ingliterapeut Marya poolt üllatuslikku suunamist, sest ma nii mõnelgi juhul ei osanud sellisel viisil klippe näha. Kuna ürituse puhul oli tegemist ka ühes inkubatsiooniprogrammis osalemise kodutööga, siis sellest ajendatult pidime tutvuma uuesti ka meie strateegiadokumendiga, millest võetud slaid on ka videos olemas. Ürituse planeerimisel mõistsin, et sellel on otsene seos ka nende etappidega, mis on seal välja toodud. Nii nagu tegelikult iga meie ettevõtmise puhul, mis testib siis ühte või teist aspekti ning seeläbi jagab teavet ka meie tegevuse kohta. Samas ei olnud see skeem minu mõtetes esikohal enne, kui armas Ingliterapeut Marya sellele viitas. Aafrika keks on olnud mänguline liikumine, mida oleme nüüdseks kasutanud erinevatel üritustel ja ettevõtmistel ning see on alati olnud hea võimalus, kuidas koos midagi toredat teha ning harjutada ka juhendamise kunsti. Üritusel mõistsin delegeerimise vajadust. See on eriti oluline siis, kui lisandub uusi inimesi, kes ei ole veel õpituga kokku puutunud. Armas Dianka tegi seda kenasti. Pidasin toimunu ajal seda õpetamise loomulikuks osaks ning ei seostanud seda sellel hetkel otseselt uusõppurite juhendamisega hingekoolis. See videoklipp, kus veidi on juba hüppamine selge ning peab ka teistega arvestama ja jälgima seda, et kõik ikka oleksid kaasatud, ilmestab hästi koostööd ja valmidust koostööd teha. Ühest küljest oskavad kõik juba baastehnikat, kuid siiski tuleb ka teisi jälgida, et liikumine oleks sujuv. Esialgu võib teiste lisandumine olla keeruline. Nii nagu õppetöö puhulgi info lisandumine ning koostöö tegemine teiste liikmetega. Seda slaidi, kus on kirjas, et oluline on suutlikkus näha end uusõppurina või tajuda uusõppuri raskusi, ei oleks ma osanud tõenäoliselt videosse lisatud klipiga kokku siduda. Sellelt on näha, et lastel on mõningaid raskusi ning seetõttu on mõistetav, et tuleb osata tajuda uusõppurite raskusi, mille aluseks on empaatilisus ehk siis oskus näha ka iseennast algajana. Seetõttu ongi oluline ise erinevaid etappe läbi kogeda, et suuta paigutada ennast teiste kingadesse. Hüppamise ajal ma seda tõenäoliselt sellisel viisil endale sõnastada ei osanud, küll aga toimub enda teiste olukorda panemine intuitiivselt, ka lähtuvalt enda kogemustest. Hilisem tegevuse kõrvalt vaatamine on oluline just selleks, et tekiksid ka konkreetsed seosed metoodilisusest lähtuvalt.

  VastaKustuta
 4. Kaasamise poster iseloomustab hästi leherooside tegemist seetõttu, et seal tõesti oli kaasamist erinevates suundades ning märkasin ka seda, kuidas hingekooli liikmed sujuvalt said armsat Arieli, kes oli töötoa peamine läbiviija, aidata. Järjepidevus viitab sellele, et kõik tööd said lõpuni juhendatud, millele aitas kaasa see, et vajadusel liikmed abistasid. Videoklippidest tuleb hästi välja, kuidas üksikult juhendamiselt liiguti edasi juba pereliikmete juhendamisele, mis vajas tähelepanu ümberjaotamist ja abiväge. Uusõppurite puhul on just järjepidevus oluline, sest seeläbi on võimalik väiksemad või suuremad raskused ületada ning areng on stabiilsem, kui vähese järjepidevuse puhul. Loovus eriolukordades toimides oli ka selline slaid, mida ma antud klipiga iseseisvalt siduda ei oleks osanud. Küll aga jõudsin mõttega selleni, et kui inimene on loov, siis tuleb ta suurema tõenäosusega toime ka ootamatutes olukordades, sest ta suudab seda erinevate külgede alt vaadelda ja ehk ei tunne nii palju, et ta ühe või teise viisiga ei saa hakkama. Väga tore üllatus oli muidugi see, kui avastasime, et väikestel lastel oli sellel päeval just sünnipäev ja saime nendega koos mängida lihtsat ringmängu, mis oli nende jaoks samuti justkui kohanemise ja sotsiaalsete oskuste treening, sest ka video pealt on selgelt näha, kuidas nad järjest enam tegevustega kohanevad. Video lõpuosas on näha, kuidas me armsa Diankaga teeme nö peegliharjutust, millega puutusime esmakordselt kokku eurütmiat õppides. Mõte "eeskuju loeb" ütleb minu jaoks rohkem, kui näiteks lihtsalt sõna "matkimine". Matkimine sisaldab alati eeskuju järgimist, aga eeskuju oma tähenduselt on minu jaoks laiem mõiste. Juba õpitu ja treenitu ellurakendamine viitab sellele, et esmased oskused olid lapsel juba selged ning oli märgata matkimise sujuvust. Kui me peegliharjutust tegime, siis ma märkasin, et laps oskab minu liikumist väga hästi jäljendada ning temagi kätesse tuli teatud sujuvus, mis näiteks eurütmias on oluline ning viitab eeterjõudude kasutamisele, mida laps ammutab ka enda eeskujudest ning õpetajatest. Sarnaselt toimub käitumismustrite õppimine ja tajumine ka perekonnasiseselt, mille osaks laps enda igapäevaelus on. Tänan kõiki hingekoolikaaslasi ja julgeid lapsi ning lapsevanemaid, kes meie tegevustest osa võtsid! Armastusega, MA GISK 1. kobara liige, EM õppur, noosootöö- ja pereprojektide koordinaator Juno Mandre <3

  VastaKustuta
 5.  Armas lugeja!
  Tänan kaaslasi enda tagasisidede eest! Vaimse tervise päevast on juba mõni aeg möödas ning on hea tagasi vaadata valminud videomaterjali ja leida seosed ülestõusustrateegia dokumendi punktidega. Armsa Ingliterapeut Marya antud ülesandest lähtuvalt toon siia enda kokkuvõtva analüüsi. Hingeravikoolis ongi tähtsal kohal kogemusõpe ja pärast nende kogemuste lahti rääkimine ning analüüsimine ja seoste nägemine praegu siis strateegiadokumendiga seotult. Valmistusime Vaimse tervise päevaks korralikult ette ning rollid olid jaotatud liikmete vahel ära, kes millegi eest vastutab. Vaadates uuesti Aafrika keksu videoklippi, ei osanud alguses küll delegeerimisega seostada seda. Oleme ikka seda keksu maha jooninud küll muru peale suvises meie loodusravilaagris ja ka liikmete elupaikades oma peredega läbi hüppamiseks ning teisigi kogukonna liikmeid kaasanud, siis nüüd nägin hoopis uues valguses keksu hüppamist strateegiadokumendiga seoses. Armas Dianka juhendas keksu hoogsalt ja sai kenasti hakkama ning meie meeskonna ühtehoidvus oli ka kohe näha ja tunda. Huvitav oli ka see, et sama keksuga on näha ka laste koostöövõime ja koostöövalmidus meiega, mis tuli neil hästi välja. Ja märkasin veel, et kui lastele meeldib, siis vanemad tulevad ka kaasa. Siin küll olid mõlemad lapsevanemad väga toetavad ja ise ka huvitunud. Mõnes kohas oli ka seda näha, kuidas keksu hüppamine läks pisut segamini, mis näitas siis uusõppuri raskusi. Sellisel juhul on endal vaja kannatlikult ja empaatiliselt mõista ning toetavalt abi anda ja juhendada. Samal ajal jagasime linnarahvale kastaneid, mis on looduslikud stressipallid ja võib öelda, et heade mõtete hoidjad. Huvitav oli vaadata, kuidas väikesed pruunid munad eriti lastel, aga ka suurtel silmad särama panid. Armas Dianka sai hea kontakti neid jagades inglise keelse noortegrupiga ja igaüks meist kogemuse neid inimestele pakkudes ja vaimse tervise päeva tutvustades, või soovitusega lihtsalt taskus kanda ja aeg-ajalt mudida. Kastanimuna hoidmine on lihtsaim viis loodusega kontaktis olla ja enda maandada, tuletada endale meelde seda hoides, et heast mõttest saab kõik alguse. Kaasamise ja sujuva järjepidevusena toimus leherooside töötuba, mida ma ka selliselt ei vaadanud, et sellel otseselt järjepidevusega seos on. Minu helge mälestus oligi ühe pere kaasamine, kui ma läksin kastaneid pakkuma purskkaevu äärde lastele ja ühele pereemale leheroosi kinkisin ning kutsusin neid ka ise tegema, et just pereisa oli see, kes oma pere kaks last ja kaasa leheroose tegema tõi, see oli armas.

  VastaKustuta
 6. Leherooside juures oli vaja pidevat juhendamist ja armsal Arielil abi vaja, mida siis armas Hypatia toetas ja abistas. Taas oli see kogemus, et leheroosi tegemine võib tunduda lihtne, aga see ei ole nii. Inimesed tulid meeleldi proovima. Arvan, et loovus aitab suures osas kaasa eriolukordades hakkama saamisele ja seda on ka videos hea näha ning seostada, et see nii on. Muusika ja laul aitavad alati pingeid maandada, planeeti hooldada ja hinge kosutada, seega saime laulda ja mina ka kalimbal muusikat pakkuda vastavalt vajadusele. Saades teada, et pere pisematel oli sünnipäev, saime neile kinkida ja ka kaasata ringmängu ja neid tõsta selliselt ning oli suurepäraselt näha, kuidas nad avanesid ja aina rohkem kasvas ka usaldus ning julgus. Siiras rõõm liigutab südant ja see liigutas kuidas liigutas lapsi ja peresid. Peeglimängus oli hea näha, kuidas eeskuju loeb ja kuidas lapsed matkides kohe võtavad omaks selle mida näevad ja hakkavad seda ka jäljendama, nii on ka igapäeva elus. Oleneb, mida täiskasvanud eeskujuks pakuvad ja näitavad. Peegliks olemine oli varsti juba praktiseerides selgem ja õpitu ning treenitu ellu rakendamine lihtsam. Sain uue nurga alt vaadata vaimse tervise päevale tagasi ja näha seoseid ning strateegilise dokumendi seotust kõigis tegevustes. Aitäh taevastele sellise suunamise eest! Aitäh armsal Junole video kokku panemise eest ja kõigile kaaslastele toe ning sisuka päeva eest! Armastusega, MA GISK 2. kobara liige, ABT õppur, kogukonna koondaja ja peretööde koordineerija Magdalena Kalev

  VastaKustuta
 7. Armsad! Aitäh siia toodud kogemuste eest! Kohe video alguses sain rohkem teadmisi, kuidas antud õppevideos kõik tegevused on seotud kooli ülestõusustrateegiaga. Püüan sammhaaval välja tuua oma mõtteid, mis õppematerjali vaatamisel tekkisid.
  Delegeerimise ülesanne pani mõtlema ja otsima seoseid enda töö- ja eraelus, kus mul on ka korteriühistu kontaktisiku roll. Tööl olles olen püüdnud ise palju ära teha, aga sain kooli video materjalist mõtteainet õppida rohkem jagama ülesandeid ja vastutust kolleegiga, mis annab võimaluse õppida rohkem teisi usaldama. Pani mõtlema, et ka klienditöös on oluline jagada klientidele ülesandeid, et nad saaksid õppida võtma ise vastutust ning suudaksid kokkulepitut täita, mis omakorda annab neile enesekindlust ja väärikust, et neid usaldatakse.
  Eraelus sain kohe ka kogemusõppe, kus ühel päeval helistas korterikaaslane ja kurtis, et toaradiaatorid on liiga kuumad ning peab aknaid lahti hoidma. Ei osanud kohe midagi eriti teha, aga siis sähvatas sõna "delegeerima" ja oli ka kogemus varasemast, kus maja toaradiaatorid olid külmad ning sai majaelanik kaasatud ja ülesanded jagatud, kes mida teeb. Nüüd arutasime, et tema kirjutab kirja korteriühistule, kuna ta arvas, et see sobib talle paremini ja mina helistan avariiteenistusse, kuna mulle sobib suhtlus sellisel moel rohkem, sest kirja teel peab palju mõtlema, et õige mõte kohale jõuab ja õigekirja jälgima.
  Koostöövõime ja koostöövalmidus! Antud ülesandes märkasin, et armas Ingliterapeut Marya ja armas Magdalena mängisid erinevaid pille ja samas toetades ja kaasa elades teistele grupiliikmetele, kes keksukasti ümber toimetasid ja mängu organiseerisid ja mingi hetk oli kasti sees viis inimest, kes kõik ühes rütmis hüppasid ja laulsid piparmündi tee laulu ning seda koostöövalmidust ilmestas ka väike laps, kes oli põlvili maas Marya Angletoriumi valge puiduga raamitud sildi ees ning patsutas rütmitrummi. See oli filmija poolt väga kompaktne märgiline pihta saamine, mis näitas ka kui oluline roll on koostöös ka taustajõududel ehk ka kaameramehel. See oli ilus koostöövõime ja koostöövalmiduse hea näide, mida nii lihtsate vahenditega siin õppevideo kaudu välja oli toodud.
  Suutlikkus näha end uusõppurina või tajuda uusõppurite raskusi! Olles uusõppur, tajusin antud videolõigus, kus hüpati keksukastis koos lastega, et ollakse toetuseks ja julgustuseks üksteisele, kui kohe kõik ei õnnestu ning alati oli olemas grupi toetus, mis aitas lapsi edasi liikumisel ja oluline oli ka tunnustus, kui ülesanne sai tehtud.
  Hoidkem mõtted puhtad ja tasakaalus! Selle videoosa tutvustus andis võimaluse õppida vahetult ja rahumeelselt inimestega suhtlema ja selleks on alati hea kasutada loodusande nagu armsa Arieli poolt korjatud kastanimunad, mida videos oli kenasti näha ja mida jagati ka teistele lahkelt edasi. Loodus väestab ja tervendab ja läbi selle saab mõtted puhtad ja tasakaalus hoida.

  VastaKustuta
 8. Kaasamine ja sujuv järjepidevus! Siin oli heaks näiteks videost nähtuna leheroosi töötuba, kus võõraid inimesi sai kaasatud ühistegevusse, mida armsa Arieli kannatlikul juhendamisel ja eestvedamisel toetasid sujuvalt ka teised rühma liikmed, kes kõrval olles näitasid oma eeskujuga, kuidas leheroose valmistada. Järjepidevuse heaks näiteks oli ka kaunis pillimuusika, mis taustal nii loomulikult kõlas ning oli toetav ja julgustav kõikides tegemistes.
  Loovus eriolukordades toimimisel! Märkasin, et siin mõjus hästi ühe loovuse osana "Et oleks rahu" laul, mis mõjus taustal hästi ja aitas keskenduda leheroosi loomingulisele tegevusele. Kui alguses lapsele anti suunavalt kätte vahtralehti, siis mingi hetk ta ise juba vaatas uuriva pilguga korvi, et oma käega vahtraleht valida, mida leheroosi jaoks punuda. Seda oli põnev jälgida, kui kiiresti lapsed võivad kohaneda ja õppida eriolukordades.
  Pühendumine taipamisega, mida tehakse ja tehti! Selleks oli videos kuuldav ja nähtav "Kes aias" laul ja mäng, kus koos pühendunult lauldi ja mängiti. Tore oli vaadata lapsi ja ema, kes hingega osalesid kogu rühma kaasaelamisel ja toetusel ning lapsed taipasid kiiresti, mida siin mängus vaja on teha.
  Eeskuju loeb! Siin oli suureks üllatuseks peeglimäng, mida kohe ei osanud niimoodi vaadatagi. Aga video edenedes hakkas taipamine tulema, kui oluline on eeskuju. Lapsed läksid ka müksu tegemisel üle piiri nagu lapsed ikka katsetavad piire, aga täiskasvanud kutsusid tähele panema, et piiri ei tohi ületada. Märkasin, et lapsed väga jälgisid täiskasvanuid ning kuidas nad nautisid kogu protsessi, kui keskendusid üksteise jälgimisele, kusjuures nad andsid endale ka aega jälgida iga liigutust ja see tõi nendes välja taipamise, et teine teeb täpselt seda mida üks ees teeb. Kogu seda loomeprotsessi oli järjepidevalt toetamas mahe kalimbamuusika, mida mängis armas Magdalena.
  Tänan kõiki armsaid kooligrupi liikmeid, kelle ühistööna valminud kogemusõppe videomaterjal siia jõudis! Tänan armsat Ingliterapeut Marya't antud ülesande eest! Armastusega, MA GISK 3. kobara liige, AB õppur Lii Kristerson ❤️

  VastaKustuta
 9. Armsad! Tänan nii sissekande, väga toreda video ja tagasiside eest! Mind ennast kõnetas just see, kuidas kogu meeskonna iga liikme saavutatud treenituse tulemusel oli võimalik juba niisuguses ulatuses ja koguni avalikus ruumis kooskõlastatult Tartu Linnavalituselt saadud loaga luua niisugune vaimse tervise päev. Iseenest võib siinkohal ju ikka mõelda, et mis see siis ära ei ole korraldada niisugust üritust kuid tegelikult enda kogemusest lähtuda, siis see on palju suurem ettevalmistus kui esmapilgul tundub. Iseäranis kui mõelda sellele, et ettevalmistus meeskonnas on pole väga palju liikmeid ning kõigil on selleks omad kindlad ülesanded täita. Seega iga meeskonnaliikme roll on ääretult oluline.

  Enda suvise kogemuse järel kui mul tuli täita üht näiliselt lihtsat ülesannet, mida oli tarvis meie aktiivtegevuste instruktoriteks õppivate õppurite matkaraja teostamise jaoks, siis sai mulle väga selgeks see, et meeskonnas tegutsedes me olemegi üks ning mis need komistuskohad siis ka pole, siis meeskonnas tegutsedes püüeldaksegi ühiselt parima võimaliku lõpptulemuse poole. Seega ma võin öelda, et eks niisuguse kogemuse kaudu alles hakkad aduma enda ülesande täitmise meeskondliku vastutuse olulisust. Eks seegi näide kinnitab ka videos nähtut, et tuleb ka iseenda komistuskohtades tajuda enda tegelikke võimete piire ja raskusi uusõppuriks olles. Veteranõppurid märkavad, teavad ja saavad oma varasemate kogemuste najal uusõppureid siis julgustades aidata. See näitab igal juhul ainult nende treenitusest tulevat head koostöövõimet ja -valmidust.

  Tulles tagasi armsate koolikaaslaste organiseeritud õuesõppe päeva juurde, siis kogu see ettevõtmine armsa Ingliterapeut Marya juhtimisel võibki võtta kokku maainglite meeskonna tegutsemise eeskuju minimudeli mõttega. Natuke suuremas plaanis annab aimu, mis on selle hingeravikooli töökultuur, suhtlemistava, väärtused ja tööriistakast inimestega töötamiseks. Tõsi enda varasemates tegemistes ei teadvustanud ma seda, mida minugi tegevus teistele eeskujuks näha jätab. Mis puudutab nüüd armsate koolikaaslaste poolt loodud mõiste kaarti ja strateegia dokumendi “Maa elanikkonna uuele sagedusele aitamise strateegia” osa, siis näen, kuidas teoreetiline teadmine on läbi niisuguse ürituse korraldamise saanud veel ühe toreda kogemusnäite kõrgteadusega koostöö tegemise võimalikkuse ning inimeste hingelise poolega ühinemise vajalikkuse kohta.

  Minule isiklikult meeldib, et selles koolis lähtutakse ka lihtsuse põhimõttest, mis on ka minule ääretult oluline. Seega mind ka need lihtsad tegevused köidavad rohkem kui need on tehtud oma kätega ning veel enam siis kui olen saanud enda koolikaaslaste töötubade kaudu omandada uusi teadmiseid, oskuseid ja kogemusi. Loomulikult on mul varasemalt ka töötoa läbiviimise kogemus olemas. Seega ma tean, et ilma ettevalmistuseta ja teiste kaasamiseta töötuba läbi viia pole üldse võimalik.

  VastaKustuta
 10. See nõuab ka palju erinevate gruppidega koostöö tegemise kogemust. Minu senine kogemus erinevate gruppidega töötamiseks on pigem napp, sest mul pole piisavalt treenitust, püsivat süvendatud huvi ja pühendumise oskust, et teha ühte ja sama tegevust järjepidevalt. Loomulikult ma näen selles videos teiste kaasamist ka kõigis teistes tegevustes. Seega ma arvan, et meil hingeravikoolis kasutusel olev lause: “Vähem on rohkem.” näitab ka seda, et hingeline inimene suudab tunda rõõmu just nendest väikestest asjadest või hetkedest, mis elu elamisväärseks teevad. Nii võib öelda, et kõike, mida armsad kaaslased on arvanud teadvustatult tegevat ning mis oli kogu ettevõtmise tegelik eesmärk, seda ma sedamoodi küll näha ei osanud. Olen tänulik teistsuguse vaatenurga eest! Kõige enam selles videos tekitas mõtlemisainet delegeerimise koht, sest otseselt ei toimunud niisugust asja. Pigem nägin mina selles uue tekkinud olukorrale kiiret ülesannete ümberjagamist ning vastavalt sellele siis uute juhendajate kaasamist Aafrika keksu tegevuse juurde. Seda nimetaksin mina definitsiooni alusel just loovuseks. “Loovus ehk kreatiivsus (inglise keeles creativity, saksa keeles Kreativität) on võime luua originaali. Loovus teostub loomeprotsessi kaudu loomingus. Loovus eeldab mõtlemist.
  Muid definitsioone:
  Loovus on isiksuse omaduste kogum, mis annab eeldused mistahes inimtegevuse valdkonnas probleeme uut viisi lahendada ja algupäraseid tulemusi saada.[1]
  Loovus on selliste uudsete ideede tootmine, mis on asjakohased ja tõhusad[2]; selliste uudsete ideede, toodete, seadmete või kunstiteoste loomine, mis meie elu edendavad.[3]
  Loovus avaldub võimes lahendada probleeme nii uute ideede tasandil kui ka materiaalses maailmas. Enamasti on see ühendatud võimega leida tavatuid, originaalseid seoseid nähtuste (asjade) vahel ning märgata neid seal, kus teised neid ei näe.” Tsitaadi allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Loovus Aitäh Wikipeediale info koondamise eest! Seega võib siin mõistekaarti vaadates küll kindlalt öelda, et tegemist oli ka loovuse eriolukorraga.

  Lõpetuseks soovin ma tänada armsat Ingliterapeut Maryat ja kõiki 1. Ja 2. kobara õppureid selle suure ettevalmistava töö eest, mille läbi on sündinud selle blogi üks hariv MA GISK õppetööd tutvustav materjal kõigile uusõppuritele! Armastusega, MA GISK 3. kobara liige, AB õppur Krista Kommer

  VastaKustuta
 11. Armas Krista! Täname Sinugi tagasiside eest, aga uusõppurina on Sinu jaoks oluline õppida nägema just seda vaatenurka, mida Sa ei ole osanud seni nii vaadelda nagu meie oleme esile toonud. Sul on alati võimalus sedagi poolt avardada ja uusi mõisteid proovida vaatluseks sisse tuua, aga kui me oleme siin aafrika keksu õpetamisel näidanud, et kahepoolse keksu õpetamise juures oli ühe õppuri juhendamisest vähe ja teisel pool keksuvälja pidi keegi kas oma kooli õppureid või liitunud linnaelanikke kaasama ja välja õpetama, kogu grupp aga üheskoos kahepoolselt hüpates kogu hüppajate seltskonda rütmilises liikumises hoidma ja rütm omakorda seda vaos hoidma, toimus ju ühe juhendamise ülesande delegeerimine mitme õppuri vahel, mida kohalolnud mariamsid kiirelt taipasid ja üritusel hoo sees aitasid hoida, aga kui Sa ise pole seda meeskondlikkust veel ära õppinud, siis jäi see Sulle siin veel hämaraks ja Sa ehk ei osanud ka kaadri taga toimunut delegeerimisena mõista. Vaata see veel üle, millest me rääkisime ja omanda mõisted kindlalt ja selgete näidee alusel. Loovust saab samuti neis ülesannetes rakendada, aga mitte iga kord ei ole esikohale tõstetud loovust, sest kogemusõppe meetod treenib palju mitmeotstarbelisemat tööriistakasti ja näitab samas võimalusi ühe ülesande kaudu neid tööriistu senisest laiemas spektris tundma õppida ja kasutada. Armastusega, Ingliterapeut Marya

  VastaKustuta
 12. Armas kobarkond! Täname teid ülesande soorituse eest ürituse korraldamise järeltööna ja kogemusõppe mõistete laiendmise eest oma vaaternurgast ja kohatiste AHHAA-elamuste kaudu! Eeskuju loeb ja nakkab! Armastusega, Ingliterapeut Marya

  VastaKustuta
 13. Armas Ingliterapeut Marya! Tänan teid! Jah, sedasi teie selgitusi ja videot uuesti vaadates saab õppurite omavaheline koostöö ja ülesannete delegeerimise osa palju nähtavamaks ning on ka palju arusaadavam, et kogemusõppes õppides treenitakse hingeravikoolis loovuse rakendamisele lisaks ka mitmeotstarvelisemat tööriistakasti. Armastusega, MA GISK 3. kobara liige, AB õppur Krista Kommer

  VastaKustuta